ตู้แช่เย็น

ตู้แช่เย็น สามารถแช่อาหาร ชนิดต่างๆ เพื่อคงความสด ใหม่ และยังคงคุณภาพไว้ได้นานมากขึ้น ครอบครัวส่วนใหญ่สามารถซื้ออาหารมาเก็บไว้ได้ทีละมาก ๆ หรือ แม้แต่ร้านอาหารต่างๆ ก็สามารถใช้ตู้แช่เชิงพาณิชย์ เพื่อเก็บอาหาร และ วัตถุดิบในการประกอบอาหาร ได้ยาวนานมากขึ้นเช่นกัน

ผลิตภัณท์นม เครื่องดื่ม ผัก ผลไม้ เหมาะสำหรับแช่ในตู้แช่เย็น โดยมีอุณหภูมิประมาณ +1 ถึง +10 องศาเซลเซียส

ตู้แช่เย็น มีทั้งแบบหน้ากระจก 1 ประตู , 2 ประตู หรือ 3 ประตู  และแบบทรงนอน ที่สามารถแช่เย็นและแช่แข็งได้

ตู้แช่เย็น

 • ตู้แช่เย็นและแช่แข็ง รุ่น YDM-1005
  33,000.00 บาท
  35,000.00 บาท  (-6%)
 • ตู้แช่เบียร์วุ้น รุ่น FF-232SB
  15,500.00 บาท
  16,000.00 บาท  (-3%)
 • ตู้แช่เบียร์วุ้น รุ่น FF-192SB
  12,500.00 บาท
  13,000.00 บาท  (-4%)
 • ตู้แช่เย็น 1 ประตู รุ่น SPA-0403 C (-2 องศา)
  17,800.00 บาท
  19,000.00 บาท  (-6%)
 • ตู้แช่เย็น 2 ประตู รุ่น BC-859G
  27,900.00 บาท
  28,900.00 บาท  (-3%)
 • ตู้แช่เย็นเป็นวุ้น รุ่น SSA-0365
  14,500.00 บาท
  16,000.00 บาท  (-9%)
 • ตู้แช่เย็นเป็นวุ้น รุ่น SSA-0275
  12,500.00 บาท
  13,200.00 บาท  (-5%)
 • ตู้แช่เย็น 1 ประตู รุ่น BC-289M
  14,300.00 บาท
  14,900.00 บาท  (-4%)
 • ตู้แช่เย็นกระจก 2 ประตู รุ่น FR-2DJWV2
  30,900.00 บาท
  32,500.00 บาท  (-5%)
Visitors: 82,903