ตู้แช่เย็น

ตู้แช่เย็น สามารถแช่อาหาร ชนิดต่างๆ เพื่อคงความสด ใหม่ และยังคงคุณภาพไว้ได้นานมากขึ้น ครอบครัวส่วนใหญ่สามารถซื้ออาหารมาเก็บไว้ได้ทีละมาก ๆ หรือ แม้แต่ร้านอาหารต่างๆ ก็สามารถใช้ตู้แช่เชิงพาณิชย์ เพื่อเก็บอาหาร และ วัตถุดิบในการประกอบอาหาร ได้ยาวนานมากขึ้นเช่นกัน

ผลิตภัณท์นม เครื่องดื่ม ผัก ผลไม้ เหมาะสำหรับแช่ในตู้แช่เย็น โดยมีอุณหภูมิประมาณ +1 ถึง +10 องศาเซลเซียส

ตู้แช่เย็น มีทั้งแบบหน้ากระจก 1 ประตู , 2 ประตู หรือ 3 ประตู  และแบบทรงนอน ที่สามารถแช่เย็นและแช่แข็งได้

ตู้แช่เย็น

 • ตู้แช่เย็น 2 ประตู รุ่น SEA-0905
  23,200.00 บาท
  25,600.00 บาท  (-9%)
 • ตู้แช่เย็น 1 ประตู รุ่น SPQ-0345
  9,900.00 บาท
  12,500.00 บาท  (-21%)
 • ตู้แช่เย็น 3 ประตู รุ่น YEM-1605 Premium Plus
  35,800.00 บาท
  39,500.00 บาท  (-9%)
 • ตู้แช่เย็น 2 ประตู รุ่น SEM-1205
  27,500.00 บาท
  32,000.00 บาท  (-14%)
 • ตู้แช่เย็น 3 ประตู รุ่น SEM-1805
  37,000.00 บาท
  43,000.00 บาท  (-14%)
 • ตู้แช่เย็น 3 ประตู รุ่น YEM-1605
  32,800.00 บาท
  38,500.00 บาท  (-15%)
 • ตู้แช่เย็น 1 ประตู รุ่น SEA-0405 Premium Plus
  16,800.00 บาท
  18,900.00 บาท  (-11%)
 • ตู้แช่เย็น 1 ประตู รุ่น SEA-0305
  13,500.00 บาท
  14,900.00 บาท  (-9%)
 • ตู้แช่เย็น 1 ประตู รุ่น SEA-0255
  12,700.00 บาท
  14,500.00 บาท  (-12%)
Visitors: 6,075