ตู้แช่แข็ง

ตู้แช่แข็ง

ตู้แช่เย็น ตู้แช่แข็งสามารถแช่อาหาร ชนิดต่างๆ เพื่อคงความสด ใหม่ และยังคงคุณภาพไว้ได้นานมากขึ้น ครอบครัวส่วนใหญ่สามารถซื้ออาหารมาเก็บไว้ได้ทีละมาก ๆ หรือ แม้แต่ร้านอาหารต่างๆ ก็สามารถใช้ตู้แช่เชิงพาณิชย์ เพื่อเก็บอาหาร และ วัตถุดิบในการประกอบอาหาร ได้ยาวนานมากขึ้นเช่นกัน

ผลิตภัณฑ์ เนื้อสัตว์ ปลา เป็ด ไก่ ผัก และอาหารทะเล เหมาะสำหรับแช่ในตู้แช่แข็ง โดยมีอุณหภูมิประมาณ -18 ถึง -22 องศาเซลเซียส

ผลิตภัณฑ์ไอศกรีม อาหารแช่แข็ง เหมาะสำหรับแช่ในตู้แช่แข็งเช่นกัน โดยมีอุณหภูมิประมาณ -18 ถึง -28 องศาเซลเซียส

ตู้แช่แข็ง

 • ตู้แช่แข็ง ทรงยืน รุ่น BD-272
  20,900.00 บาท
  21,990.00 บาท  (-5%)
 • ตู้แช่แข็ง ทรงยืน รุ่น SNR-0520X
  48,000.00 บาท
  49,900.00 บาท  (-4%)
 • ตู้แช่แข็ง ฝาทึบ รุ่น FF-420IVT
  19,200.00 บาท
  19,990.00 บาท  (-4%)
 • ตู้แช่แข็งฝาทึบ รุ่น FF-360IVT
  17,200.00 บาท
  17,990.00 บาท  (-4%)
 • ตู้แช่แข็งฝาทึบ รุ่น FF-290IVT
  14,500.00 บาท
  14,990.00 บาท  (-3%)
 • ตู้แช่แข็งฝาทึบ รุ่น FF-245IVT
  10,700.00 บาท
  10,990.00 บาท  (-3%)
 • ตู้แช่แข็งฝาทึบ รุ่น FF-152IVT
  9,700.00 บาท
  9,990.00 บาท  (-3%)
 • ตู้แช่แข็งฝาทึบ รุ่น FF-520IVT
  21,500.00 บาท
  21,990.00 บาท  (-2%)
 • ตู้แช่แข็ง ฝาทึบ รุ่น SNQ-1305
  39,900.00 บาท
  44,000.00 บาท  (-9%)
 • ตู้แช่แข็ง ฝากระจกโค้ง รุ่น SD-332DP
  14,200.00 บาท
  16,900.00 บาท  (-16%)
 • ตู้แช่แข็งฝาทึบ รุ่น HCF-428DP
  14,500.00 บาท
  14,990.00 บาท  (-3%)
 • ตู้แช่แข็ง ฝาทึบ รุ่น HCF-728DP
  25,000.00 บาท
  26,500.00 บาท  (-6%)
 • ตู้แช่แข็งฝาทึบ รุ่น HCF-568DP
  19,400.00 บาท
  20,200.00 บาท  (-4%)
 • ตู้แช่แข็งฝาทึบ รุ่น HCF-208C2
  7,900.00 บาท
  8,500.00 บาท  (-7%)
 • ตู้แช่แข็งฝาทึบ รุ่น HCF-228C2
  8,900.00 บาท
  9,500.00 บาท  (-6%)
 • ตู้แช่แข็ง ทรงยืน รุ่น FF-480UF
  48,900.00 บาท
  49,900.00 บาท  (-2%)
 • ตู้แช่แข็ง ฝากระจกโค้ง รุ่น FCG-203
  15,900.00 บาท
  16,600.00 บาท  (-4%)
 • ตู้แช่แข็ง ทรงยืน รุ่น FF-100UCF
  17,800.00 บาท
  18,500.00 บาท  (-4%)
 • ตู้แช่แข็ง กระจกโค้ง พร้อมถาด รุ่น SNC-0855P with Tray
  43,800.00 บาท
  45,000.00 บาท  (-3%)
 • ตู้แช่แข็ง กระจกโค้ง รุ่น SNC-0155
  11,200.00 บาท
  12,500.00 บาท  (-10%)
Visitors: 198,667