ตู้แช่แข็ง

ตู้แช่แข็ง

ตู้แช่เย็น ตู้แช่แข็งสามารถแช่อาหาร ชนิดต่างๆ เพื่อคงความสด ใหม่ และยังคงคุณภาพไว้ได้นานมากขึ้น ครอบครัวส่วนใหญ่สามารถซื้ออาหารมาเก็บไว้ได้ทีละมาก ๆ หรือ แม้แต่ร้านอาหารต่างๆ ก็สามารถใช้ตู้แช่เชิงพาณิชย์ เพื่อเก็บอาหาร และ วัตถุดิบในการประกอบอาหาร ได้ยาวนานมากขึ้นเช่นกัน

ผลิตภัณฑ์ เนื้อสัตว์ ปลา เป็ด ไก่ ผัก และอาหารทะเล เหมาะสำหรับแช่ในตู้แช่แข็ง โดยมีอุณหภูมิประมาณ -18 ถึง -22 องศาเซลเซียส

ผลิตภัณฑ์ไอศกรีม อาหารแช่แข็ง เหมาะสำหรับแช่ในตู้แช่แข็งเช่นกัน โดยมีอุณหภูมิประมาณ -18 ถึง -28 องศาเซลเซียส

ตู้แช่แข็ง

 • ตู้แช่แข็งฝาทึบ รุ่น FF-350XS
  10,500.00 บาท
  11,800.00 บาท  (-11%)
 • ตู้แช่แข็งฝาทึบ รุ่น SNT-0105
  6,900.00 บาท
  8,500.00 บาท  (-19%)
 • ตู้แช่แข็งฝาทึบ รุ่น SNQ-0805
  24,300.00 บาท
  28,500.00 บาท  (-15%)
 • ตู้แช่แข็งฝาทึบ Fresher รุ่น FF-372WD
  13,900.00 บาท
  15,500.00 บาท  (-10%)
 • ตู้แช่แข็งฝาทึบ รุ่น FF-520X
  18,500.00 บาท
  18,990.00 บาท  (-3%)
 • ตู้แช่แข็งฝาทึบ รุ่น FF-420X
  14,800.00 บาท
  14,990.00 บาท  (-1%)
 • ตู้แช่แข็งฝาทึบ รุ่น FF-60X
  4,290.00 บาท
  4,990.00 บาท  (-14%)
 • ตู้แช่แข็งฝาทึบ รุ่นFF-232WD
  12,500.00 บาท
  15,500.00 บาท  (-19%)
 • ตู้แช่แข็งฝาทึบ รุ่น FF-182WD
  10,800.00 บาท
  13,500.00 บาท  (-20%)