ตู้แช่สแตนเลส

ตู้แช่สแตนเลสทรงยืน และ ตู้เคาน์เตอร์สแตนเลส

ตู้แช่สแตนเลสทรงยืน และ ตู้เคาน์เตอร์สแตนเลส  สามารถแช่อาหาร ชนิดต่างๆ เพื่อคงความสด ใหม่ และยังคงคุณภาพไว้ได้นานมากขึ้น   เหมาะสำหรับร้านอาหาร ร้านกาแฟ  ที่ใช้เครื่องครัวเป็นสแตนเลส  มีทั้งแบบทรงยืน และ แบบเคาน์เตอร์ทรงนอน มีให้เลือกทั้งแบบแช่เย็น  แบบแช่แข็ง  และ แบบแช่ได้ทั้งเย็นและแข็งในตู้เดียวกัน

ผลิตภัณท์นม เครื่องดื่ม ผัก ผลไม้ เหมาะสำหรับแช่ในตู้แช่เย็น โดยมีอุณหภูมิประมาณ +1 ถึง +10 องศาเซลเซียส

ผลิตภัณฑ์ เนื้อสัตว์ ปลา เป็ด ไก่ ผัก และอาหารทะเล เหมาะสำหรับแช่ในตู้แช่แข็ง โดยมีอุณหภูมิประมาณ -15 ถึง -22 องศาเซลเซียส

ตู้แช่สแตนเลส

 • ตู้เคาน์เตอร์สแตนเลสแช่เย็นและแช่แข็ง รุ่น SCD3-1807AS
  37,500.00 บาท
  38,500.00 บาท  (-3%)
 • ตู้เคาน์เตอร์สแตนเลสแช่เย็นและแช่แข็ง รุ่น SCD3-1507AS
  33,300.00 บาท
  34,500.00 บาท  (-3%)
 • ตู้แช่เคาน์เตอร์สแตนเลส แช่เย็น รุ่น SUR-1561HP(E)
  41,000.00 บาท
  44,900.00 บาท  (-9%)
 • ตู้แช่เคาน์เตอร์สแตนเลส แช่เย็น รุ่น SUR-1571HP(E)
  46,500.00 บาท
  49,500.00 บาท  (-6%)
 • ตู้แช่เคาน์เตอร์สแตนเลส แช่เย็น รุ่น SUR-1271HP(E)
  41,000.00 บาท
  44,900.00 บาท  (-9%)
 • ตู้แช่สแตนเลส แช่แข็ง รุ่น SRF-1281HP(E)
  70,000.00 บาท
  74,900.00 บาท  (-7%)
 • ตู้แช่สแตนเลส แช่แข็ง รุ่น SRF-681HP(E)
  50,000.00 บาท
  53,900.00 บาท  (-7%)
 • ตู้แช่สแตนเลส แช่เย็น รุ่น SRR-1281HP(E)
  61,000.00 บาท
  64,500.00 บาท  (-5%)
 • ตู้แช่สแตนเลส แช่เย็น รุ่น SRR-681HP(E)
  45,500.00 บาท
  48,900.00 บาท  (-7%)
Visitors: 35,032