ตู้แช่สแตนเลส

ตู้แช่สแตนเลสทรงยืน และ ตู้เคาน์เตอร์สแตนเลส

ตู้แช่สแตนเลสทรงยืน และ ตู้เคาน์เตอร์สแตนเลส  สามารถแช่อาหาร ชนิดต่างๆ เพื่อคงความสด ใหม่ และยังคงคุณภาพไว้ได้นานมากขึ้น   เหมาะสำหรับร้านอาหาร ร้านกาแฟ  ที่ใช้เครื่องครัวเป็นสแตนเลส  มีทั้งแบบทรงยืน และ แบบเคาน์เตอร์ทรงนอน มีให้เลือกทั้งแบบแช่เย็น  แบบแช่แข็ง  และ แบบแช่ได้ทั้งเย็นและแข็งในตู้เดียวกัน

ผลิตภัณท์นม เครื่องดื่ม ผัก ผลไม้ เหมาะสำหรับแช่ในตู้แช่เย็น โดยมีอุณหภูมิประมาณ +1 ถึง +10 องศาเซลเซียส

ผลิตภัณฑ์ เนื้อสัตว์ ปลา เป็ด ไก่ ผัก และอาหารทะเล เหมาะสำหรับแช่ในตู้แช่แข็ง โดยมีอุณหภูมิประมาณ -15 ถึง -22 องศาเซลเซียส

ตู้แช่สแตนเลส

 • ตู้แช่สแตนเลส แช่เย็นและแช่แข็ง รุ่น FR-4SCFL
  45,700.00 บาท
  45,990.00 บาท  (-1%)
 • ตู้แช่เคาน์เตอร์สแตนเลส แช่แข็ง รุ่น SCF3-1007A
  37,400.00 บาท
  38,500.00 บาท  (-3%)
 • ตู้แช่สแตนเลส แช่แข็ง รุ่น FR-2DSF
  41,300.00 บาท
  41,590.00 บาท  (-1%)
 • ตู้แช่เคาน์เตอร์สแตนเลส แช่เย็น รุ่น FR-3D180C
  35,700.00 บาท
  35,990.00 บาท  (-1%)
 • ตู้แช่เคาน์เตอร์สแตนเลส แช่เย็น รุ่น FR-2D150C
  31,700.00 บาท
  31,990.00 บาท  (-1%)
 • ตู้แช่เคาน์เตอร์สแตนเลส แช่เย็น รุ่น FR-2D120C
  29,700.00 บาท
  29,990.00 บาท  (-1%)
 • ตู้แช่สแตนเลส แช่แข็ง รุ่น FR-4DSF
  53,700.00 บาท
  53,990.00 บาท  (-1%)
 • ตู้แช่สแตนเลส แช่เย็น รุ่น FR-4DSC
  47,700.00 บาท
  47,990.00 บาท  (-1%)
 • ตู้แช่สแตนเลส แช่เย็น รุ่น FR-2DSC
  34,700.00 บาท
  34,990.00 บาท  (-1%)
 • ตู้แช่เคาน์เตอร์สแตนเลส แช่เย็น รุ่น SCR3-1006A
  29,500.00 บาท
  35,000.00 บาท  (-16%)
 • ตู้แช่เคาน์เตอร์สแตนเลส หลุมสลัด รุ่น SSC3-1507A
  43,900.00 บาท
  52,000.00 บาท  (-16%)
 • ตู้แช่เคาน์เตอร์สแตนเลส แช่แข็ง รุ่น SCF3-2007A
  49,900.00 บาท
  52,500.00 บาท  (-5%)
 • ตู้แช่เคาน์เตอร์สแตนเลส แช่แข็ง รุ่น SCF3-2006A
  47,900.00 บาท
  49,900.00 บาท  (-4%)
 • ตู้แช่เคาน์เตอร์สแตนเลส แช่เย็น รุ่น SCR3-2006A
  37,800.00 บาท
  42,500.00 บาท  (-11%)
 • ตู้แช่เคาน์เตอร์สแตนเลส แช่เย็น รุ่น SCR3-2007A
  42,900.00 บาท
  44,500.00 บาท  (-4%)
 • ตู้แช่เคาน์เตอร์สแตนเลส แช่เย็น รุ่น SCR3-1007AR
  30,900.00 บาท
  32,600.00 บาท  (-5%)
 • ตู้แช่สแตนเลส แช่เย็นและแช่แข็ง รุ่น RIS-080S
  38,300.00 บาท
  40,000.00 บาท  (-4%)
 • ตู้แช่สแตนเลส แช่เย็นและแช่แข็ง รุ่น RIS-130S
  51,500.00 บาท
  53,900.00 บาท  (-4%)
 • ตู้แช่เคาน์เตอร์สแตนเลส บานเปิด+ลิ้นชัก แช่เย็น รุ่น SCR3-1807MR4
  57,300.00 บาท
  62,500.00 บาท  (-8%)
 • ตู้แช่เคาน์เตอร์สแตนเลส บานเปิด+ลิ้นชัก แช่เย็น รุ่น SCR3-1807MR2
  54,700.00 บาท
  59,300.00 บาท  (-8%)
Visitors: 204,662