ตู้แช่สแตนเลส

ตู้แช่สแตนเลสทรงยืน และ ตู้เคาน์เตอร์สแตนเลส

ตู้แช่สแตนเลสทรงยืน และ ตู้เคาน์เตอร์สแตนเลส  สามารถแช่อาหาร ชนิดต่างๆ เพื่อคงความสด ใหม่ และยังคงคุณภาพไว้ได้นานมากขึ้น   เหมาะสำหรับร้านอาหาร ร้านกาแฟ  ที่ใช้เครื่องครัวเป็นสแตนเลส  มีทั้งแบบทรงยืน และ แบบเคาน์เตอร์ทรงนอน มีให้เลือกทั้งแบบแช่เย็น  แบบแช่แข็ง  และ แบบแช่ได้ทั้งเย็นและแข็งในตู้เดียวกัน

ผลิตภัณท์นม เครื่องดื่ม ผัก ผลไม้ เหมาะสำหรับแช่ในตู้แช่เย็น โดยมีอุณหภูมิประมาณ +1 ถึง +10 องศาเซลเซียส

ผลิตภัณฑ์ เนื้อสัตว์ ปลา เป็ด ไก่ ผัก และอาหารทะเล เหมาะสำหรับแช่ในตู้แช่แข็ง โดยมีอุณหภูมิประมาณ -15 ถึง -22 องศาเซลเซียส

ตู้แช่สแตนเลส