ตู้แช่สแตนเลส

ตู้แช่สแตนเลสทรงยืน และ ตู้เคาน์เตอร์สแตนเลส

ตู้แช่สแตนเลสทรงยืน และ ตู้เคาน์เตอร์สแตนเลส  สามารถแช่อาหาร ชนิดต่างๆ เพื่อคงความสด ใหม่ และยังคงคุณภาพไว้ได้นานมากขึ้น   เหมาะสำหรับร้านอาหาร ร้านกาแฟ  ที่ใช้เครื่องครัวเป็นสแตนเลส  มีทั้งแบบทรงยืน และ แบบเคาน์เตอร์ทรงนอน มีให้เลือกทั้งแบบแช่เย็น  แบบแช่แข็ง  และ แบบแช่ได้ทั้งเย็นและแข็งในตู้เดียวกัน

ผลิตภัณท์นม เครื่องดื่ม ผัก ผลไม้ เหมาะสำหรับแช่ในตู้แช่เย็น โดยมีอุณหภูมิประมาณ +1 ถึง +10 องศาเซลเซียส

ผลิตภัณฑ์ เนื้อสัตว์ ปลา เป็ด ไก่ ผัก และอาหารทะเล เหมาะสำหรับแช่ในตู้แช่แข็ง โดยมีอุณหภูมิประมาณ -15 ถึง -22 องศาเซลเซียส

ตู้แช่สแตนเลส

 • ตู้แช่สแตนเลส (แช่เย็น) รุ่น SRR3-1200i
  41,900.00 บาท
  45,000.00 บาท  (-7%)
 • ตู้แช่เคาน์เตอร์ (แช่เย็น) รุ่น SCR3-1500i
  31,000.00 บาท
  33,000.00 บาท  (-6%)
 • ตู้แช่เคาน์เตอร์สแตนเลส ลิ้นชัก (แช่เย็น) รุ่น SCR3-1507ER
  48,000.00 บาท
  49,900.00 บาท  (-4%)
 • ตู้แช่เคาน์เตอร์สแตนเลส แช่แข็ง รุ่น SCF3-1807A
  44,800.00 บาท
  46,500.00 บาท  (-4%)
 • ตู้แช่เคาน์เตอร์สแตนเลส แช่เย็น พร้อมถังน้ำแข็งและลิ้นชัก รุ่น STK3-1806AR
  33,200.00 บาท
  34,500.00 บาท  (-4%)
 • ตู้แช่เคาน์เตอร์สแตนเลส แช่เย็น พร้อมถังน้ำแข็งและลิ้นชัก รุ่น STK3-1506AR
  30,700.00 บาท
  32,500.00 บาท  (-6%)
 • ตู้แช่เคาน์เตอร์สแตนเลส แช่เย็น พร้อมถังน้ำแข็งและลิ้นชัก รุ่น STK3-1206AR
  28,000.00 บาท
  29,500.00 บาท  (-5%)
 • ตู้แช่เคาน์เตอร์สแตนเลส แช่เย็น พร้อมถังน้ำแข็งและซิงค์ รุ่น SCK3-1206AR
  29,500.00 บาท
  31,000.00 บาท  (-5%)
 • ตู้แช่เคาน์เตอร์สแตนเลส แช่เย็น พร้อมถังน้ำแข็งและซิงค์ รุ่น SCK3-1506AR
  32,200.00 บาท
  33,800.00 บาท  (-5%)
Visitors: 90,700