ตู้แช่สแตนเลส

ตู้แช่สแตนเลสทรงยืน และ ตู้เคาน์เตอร์สแตนเลส

ตู้แช่สแตนเลสทรงยืน และ ตู้เคาน์เตอร์สแตนเลส  สามารถแช่อาหาร ชนิดต่างๆ เพื่อคงความสด ใหม่ และยังคงคุณภาพไว้ได้นานมากขึ้น   เหมาะสำหรับร้านอาหาร ร้านกาแฟ  ที่ใช้เครื่องครัวเป็นสแตนเลส  มีทั้งแบบทรงยืน และ แบบเคาน์เตอร์ทรงนอน มีให้เลือกทั้งแบบแช่เย็น  แบบแช่แข็ง  และ แบบแช่ได้ทั้งเย็นและแข็งในตู้เดียวกัน

ผลิตภัณท์นม เครื่องดื่ม ผัก ผลไม้ เหมาะสำหรับแช่ในตู้แช่เย็น โดยมีอุณหภูมิประมาณ +1 ถึง +10 องศาเซลเซียส

ผลิตภัณฑ์ เนื้อสัตว์ ปลา เป็ด ไก่ ผัก และอาหารทะเล เหมาะสำหรับแช่ในตู้แช่แข็ง โดยมีอุณหภูมิประมาณ -15 ถึง -22 องศาเซลเซียส

ตู้แช่สแตนเลส

 • ตู้แช่สแตนเลส แช่เย็นและแช่แข็ง รุ่น RIS-080S
  38,500.00 บาท
  40,000.00 บาท  (-4%)
 • ตู้แช่สแตนเลส แช่เย็นและแช่แข็ง รุ่น RIS-130S
  51,500.00 บาท
  53,900.00 บาท  (-4%)
 • ตู้แช่เคาน์เตอร์สแตนเลส บานเปิด+ลิ้นชัก แช่เย็น รุ่น SCR3-1807MR4
  57,300.00 บาท
  62,500.00 บาท  (-8%)
 • ตู้แช่เคาน์เตอร์สแตนเลส บานเปิด+ลิ้นชัก แช่เย็น รุ่น SCR3-1807MR2
  54,700.00 บาท
  59,300.00 บาท  (-8%)
 • ตู้แช่เคาน์เตอร์สแตนเลส บานเปิด+ลิ้นชัก แช่เย็น รุ่น SCR3-1507MR2
  47,600.00 บาท
  54,500.00 บาท  (-13%)
 • ตู้แช่เคาน์เตอร์สแตนเลส ลิ้นชัก (แช่เย็น) รุ่น SCR3-1807ER
  57,700.00 บาท
  63,000.00 บาท  (-8%)
 • ตู้แช่สแตนเลส แช่แข็ง รุ่น SRF3-0687i inverter
  40,200.00 บาท
  42,000.00 บาท  (-4%)
 • ตู้แช่แข็ง แบบใส่ถาดเบเกอรี่ รุ่น SRF3-1320BR
  64,700.00 บาท
  71,000.00 บาท  (-9%)
 • ตู้แช่แข็งแบบใส่ถาดเบเกอรี่ รุ่น SRF3-0680BR
  50,700.00 บาท
  56,000.00 บาท  (-9%)
 • ตู้แช่สแตนเลส แช่เย็น รุ่น SRR3-0687i inverter
  33,000.00 บาท
  34,900.00 บาท  (-5%)
 • ตู้แช่สแตนเลส แช่แข็ง รุ่น SRF3-1327i inverter
  49,900.00 บาท
  52,900.00 บาท  (-6%)
 • ตู้แช่สแตนเลส แช่เย็น รุ่น SRR3-1327i inverter
  45,500.00 บาท
  48,000.00 บาท  (-5%)
 • ตู้แช่สแตนเลส แช่แข็ง รุ่น SRF3-1200i
  47,900.00 บาท
  53,000.00 บาท  (-10%)
 • ตู้แช่เย็น สแตนเลส รุ่น SCB-1306C
  42,000.00 บาท
  46,000.00 บาท  (-9%)
 • ตู้แช่สแตนเลส แช่เย็น รุ่น SCB-0906C
  36,200.00 บาท
  39,500.00 บาท  (-8%)
 • ตู้แช่สแตนเลส (แช่เย็น) รุ่น SRR3-1200i
  43,900.00 บาท
  45,000.00 บาท  (-2%)
 • ตู้แช่เคาน์เตอร์สแตนเลส ลิ้นชัก (แช่เย็น) รุ่น SCR3-1507ER
  49,700.00 บาท
  53,300.00 บาท  (-7%)
 • ตู้แช่เคาน์เตอร์สแตนเลส แช่แข็ง รุ่น SCF3-1807A
  45,700.00 บาท
  49,700.00 บาท  (-8%)
 • ตู้แช่เคาน์เตอร์สแตนเลส แช่เย็น พร้อมถังน้ำแข็งและลิ้นชัก รุ่น STK3-1806AR
  34,500.00 บาท
  36,900.00 บาท  (-7%)
 • ตู้แช่เคาน์เตอร์สแตนเลส แช่เย็น พร้อมถังน้ำแข็งและลิ้นชัก รุ่น STK3-1506AR
  31,900.00 บาท
  34,700.00 บาท  (-8%)
Visitors: 161,491