ตู้แช่ไวน์

ตู้แช่ไวน์

ตู้แช่ไวน์ เหมาะสำหรับ จัดเก็บไวน์ชนิดต่างๆ เพื่อให้คงสภาพ รสชาติ ที่ดี และเก็บไว้ได้นานขึ้น 

มีทั้งแบบเล็ก แบบกลาง และ แบบใหญ่ เลือกหาให้เหมาะกับจำนวนขวดที่จะแช่ได้ตามความต้องการ

ตู้แช่ไวน์