ตู้น้ำเย็น

ตู้น้ำเย็น

ตู้น้ำเย็น มีให้เลือกแบบ ตู้น้ำเย็น และ แบบตู้น้ำร้อน-น้ำเย็น มีทั้งแบบขวดคว่ำ และ แบบต่อท่อประปา 

สำหรับแบบต่อท่อประปา มีตั้้งแต่ 2 ก๊อก ขึ้นไป เหมาะสำหรับ โรงเรียน โรงอาหาร โรงงานอุตสาหกรรม

 

ตู้น้ำเย็น