ข่าวสาร

 รางวัลที่ได้รับ

1. ได้รับรางวัลยอดขายอันดับ 1 ของกรุงเทพ ปริมณฑลและภาคตะวันออก ของตัวแทนจำหน่าย Sanden Intercool ประจำปี 2558

  

 2. ได้รับรางวัลยอดขายสูงสุดอันดับ 1 ของประเทศ ของตัวแทนจำหน่าย Sanden Intercool ประจำปี 2559

 

  

  3. ได้รับรางวัลยอดขายสูงสุดอันดับ 1 ของประเทศ  ของตัวแทนจำหน่าย Sanden Intercool ประจำปี 2560

 

  

 

 4.ได้รับรางวัลร้านค้าดีเด่น ของตัวแทนจำหน่าย Victor ประจำปี 2561

 

 5. ได้รับรางวัลยอดขายดีเด่นอันดับ 1 ของตัวแทนจำหน่าย Sanden Intercool ประจำปี 2561

 

  

 

6.  ได้รับรางวัลยอดขายสูงสุดอันดับ 1 กรุงเทพ-ปริมณฑล ของ ตัวแทนจำหน่าย ยี่ห้อ Sanden  ปี 2021 - 2023

 

Visitors: 198,684