• ตู้น้ำเย็น 1 ก๊อก แบบขวดคว่ำ รุ่น STD
  3,750.00 บาท
  4,000.00 บาท  (-6%)
 • ตู้น้ำร้อน-น้ำเย็น 2 ก๊อก แบบขวดคว่ำ รุ่น STH
  5,600.00 บาท
  6,500.00 บาท  (-14%)
 • ตู้น้ำเย็น 1 ก๊อก แบบขวดคว่ำ รุ่น MCA-20L
  3,900.00 บาท
  5,100.00 บาท  (-24%)
 • ตู้น้ำร้อน-น้ำเย็น 2 ก๊อก แบบขวดคว่ำ รุ่น MCAH-20L
  5,700.00 บาท
  7,000.00 บาท  (-19%)