• ถังน้ำแข็งสแตนเลส 40 ลิตร รุ่น IBS-040
  3,400.00 บาท
  3,600.00 บาท  (-6%)
 • ถังน้ำแข็งสแตนเลส 60 ลิตร รุ่น IBS-060
  4,450.00 บาท
  4,800.00 บาท  (-7%)
 • ถังน้ำแข็งสแตนเลส 100 ลิตร รุ่น IBS-100
  6,000.00 บาท
  6,400.00 บาท  (-6%)
 • ถังน้ำแข็งสแตนเลส 200 ลิตร รุ่น IBS-200
  8,600.00 บาท
  9,000.00 บาท  (-4%)
 • ถังน้ำแข็งสแตนเลส 300 ลิตร รุ่น IBS-300
  9,900.00 บาท
  10,900.00 บาท  (-9%)
 • ถังน้ำแข็งสแตนเลส 450 ลิตร รุ่น IBS-450
  11,500.00 บาท
  12,000.00 บาท  (-4%)
 • ถังน้ำแข็งสแตนเลส ฝาเลื่อน Kitco รุ่น IBS-041
  3,650.00 บาท
  3,850.00 บาท  (-5%)
 • ถังน้ำแข็งสแตนเลส ฝาเลื่อน Kitco รุ่น IBS-061
  4,850.00 บาท
  4,950.00 บาท  (-2%)
 • ถังน้ำแข็งสแตนเลส แบบฝาเลื่อน รุ่น IBS-101
  6,550.00 บาท
  6,890.00 บาท  (-5%)
 • ขาตั้งวางถังน้ำแข็งสแตนเลส Kitco รุ่น SIB-040
  1,700.00 บาท
  1,800.00 บาท  (-6%)
 • ขาตั้งถังน้ำแข็งสแตนเลส Kitco รุ่น SIB-060
  2,000.00 บาท
  2,100.00 บาท  (-5%)
 • ขาตั้งถังน้ำแข็งสแตนเลส Kitco รุ่น SIB-100
  2,700.00 บาท
  2,900.00 บาท  (-7%)
 • ถังน้ำแข็งสแตนเลส ฝาเรียบ Kitco รุ่น IBS-06-76
  13,900.00 บาท
  14,400.00 บาท  (-3%)
 • ถังน้ำแข็งสแตนเลส ฝาเรียบ Kitco รุ่น IBS-06-61
  12,500.00 บาท
  13,000.00 บาท  (-4%)
 • ถังน้ำแข็งสแตนเลส ฝาเฉียง Kitco รุ่น IBS-06-75
  14,500.00 บาท
  14,900.00 บาท  (-3%)
 • ถังน้ำแข็งสแตนเลส ฝาเฉียง Kitco รุ่น IBS-06-60
  12,900.00 บาท
  13,200.00 บาท  (-2%)

Visitors: 12,320